Ubezpieczenie szkolne NNW

 

Wybierz ubezpieczenie szkolne od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
w wariancie dopasowanym do Twoich potrzeb


Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie każdego wariantu!

Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insruance Group z dnia 03.03.2020 wraz z postanowieniami dodatkowymi do OWU.
 

RODZAJ ŚWIADCZENIA WARIANT A WARIANT B WAINANT C WARIANT D WARIANT E WARIANT F
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej
(łącznie ze świadczeniem z pkt.2)
25 000 zł 40 000 zł 50 000 zł 56 000 zł 90 000 zł 112 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(w tym również zawał serca i udar mózgu)
12 500 zł 20 000 zł 25 000 zł 28 000 zł 45 000 zł 56 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
D1 dodatkowe świadczenie
10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 12 500 zł 20 000 zł 25 000 zł 28 000 zł 45 000 zł 56 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 125 zł
za każdy 1%
200 zł
za każdy 1%
250 zł
za każdy 1%
280 zł
za każdy 1%
450 zł
za każdy 1%
560 zł
za każdy 1%
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30% SU, w tym do 3 750 zł do 6 000 zł do 7 500 zł do 8 400 zł do 13 500 zł do 16 800 zł
koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 200 zł do 200 zł do 200 zł do 200 zł do 200 zł do 200 zł
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU do 3 750 zł do 6 000 zł do 7 500 zł do 8 400 zł do 13 500 zł do 16 800 zł
Pogryzienie przez psa, jednorazowe świadczenie 1% 125 zł 200 zł 250 zł 280 zł 450 zł 560 zł
Pokąsanie, ukąszenie, jednorazowe świadczenie 2%, warunek: pobyt w szpitalu minimum 2 dni 250 zł 400 zł 500 zł 560 zł 900 zł 1 120 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy (20%SU) jednorazowe świadczenie, warunek: sepsa rozpoznana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia  2 500 zł 4 000 zł 5 000 zł 5 600 zł 9 000 zł 11 200 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku  1 250 zł 2 000 zł 2 500 zł 2 800 zł 4 500 zł 5 600 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowe świadczenie 1%, warunek: padaczka rozpoznana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia 125 zł 200 zł 250 zł 280 zł 450 zł 560 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowe świadczenie 1%, warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni 125 zł 200 zł 250 zł 280 zł 450 zł 560 zł
Świadczenie 1% SU z tytułu uszkodzeń ciała w wyniku NNW wymagających interwencji w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej 2 wizyt kontrolnych.(w przypadku braku uszczerbku) 125 zł 200 zł 250 zł 280 zł 450 zł 560 zł
Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami bądź porażenie prądem lub piorunem jednorazowe świadczenie 5% warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni 625 zł 1 000 zł 1 250 zł 1 400 zł 2 250 zł 2 800 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) - jednorazowe świadczenie 5% warunek: choroba rozpoznana w okresie ubezpieczenia 625 zł 1 000 zł 1 250 zł 1 400 zł 2 250 zł 2 800 zł
Oparzenia w wyniku NNW-D2 II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV stopień - 50% SU 200/600/1000 zł 200/600/1000 zł 200/600/1000 zł 200/600/1000 zł 200/600/1000 zł 200/600/1000 zł
Odmrożenia -D3 II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV stopień - 50% SU 200/600/1000 zł 200/600/1000 zł 200/600/1000 zł 200/600/1000 zł 200/600/1000 zł 200/600/1000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca - jednorazowe świadczenie 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Assistance EDU PLUS - D15 (korepetycje, pomoc psychologa, pomoc informatyczna, pomoc medyczna świadczenia wg OWU) 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Koszty leków - D18 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy-D20 do 100% SU w tym:
a) zdiagnozowanie boreliozy do 1 000 zł,
b) wizyta u lekarza do 150 zł,
c) badania diagnostyczne do 150 zł,
d) antybiotykoterapia do 200 zł
1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - D4
płatne od 1 dnia do 100 dni pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 2 dni 
150 zł/dzień (od 1 do 10 dnia) lub 100 zł/dzień (od 11 do 100 dnia)
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym Covid-19) - D5
płatne od 2 dnia pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 3 dni do 100 dni
150 zł/dzień (od 2 do 10 dnia) lub 100 zł/dzień (od 11 do 100 dnia)
Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP-D10, w tym rehabilitacja. Wysokość świadczenia do 100 % SU, nie więcej jednak niż wyniosą rzeczywiste, poniesione koszty 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł
w tym podlimit na rehabilitację 1 000 zł
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW - D13
(świadczenie do 100% SU, max. 300 zł za jeden ząb)
1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Poważne choroby – D6 - świadczenia zgodnie Z OWU 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ
z kodem promocji
30,50 zł 40,50 zł 47,20 zł 51,50 zł 74,00 zł 89,00 zł

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 03 marca 2020 r. dostępnych na stronie interrisk.pl.

Tu jest miejsce na kod promocji
 
Wybrany wariant ubezpieczenia
    Wybrany wariant można zmienić na późniejszym etapie  
 

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Chcesz bez niepotrzebnego stresu przystąpić do ubezpieczenia?
Kliknij w poniższy przycisk aby obejrzeć 4-minutowy film instruktażowy.

 

Obejrzyj film  

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

Ubezpieczonym w ramach tej oferty może być osoba fizyczna w wieku do lat 25, spełniająca definicję Dziecko zgodnie z definicją OWU
zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S. A. VIG z dn. 3 marca 2020

Ceny/Składki/Opłaty promocyjne

Składki we wszystkich wariantach są promocyjne dla ubezpieczeń zawieranych na portalu Centrum Polis.
www.centrumpolis.pl/Sklep/Szkolne

Przystąpienie i okres ubezpieczenia

Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową przez TU InterRisk jest przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki. Ubezpieczenie zawierane jest na 12 miesięcy, a ubezpieczeni objęci są ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków 24 godziny na dobę.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Ubezpieczenie zawarte jest w Opcji Podstawowej z bardzo szeroką tabelą uszczerbków. Wszystkie warianty obejmują wyczynowe uprawianie sportu.

Kontakt z Centrum Polis

 

Centrum Polis Sp. z o.o.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 32A, 62-510 Konin

Telefon: +48 63 220 20 80

dostępny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Faks: +48 63 22 20 21

E-mail:  sklep@centrumpolis.pl

Więcej ... 

Obsługa ubezpieczenia

Obsługę tego ubezpieczenia prowadzi Centrum Polis. Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą specjalizującą się w kompleksowym doradztwie oraz obsłudze ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolnych, zdrowotnych, turystycznych, a także ubezpieczeń na życie. Ofertę kierujemy zarówno dla Klientów Indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

Więcej ubezpieczeń ...  

Realizacja ubezpieczenia

Ochronę ubezpieczeniową zapewnie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. InterRisk działa na polskim rynku nieprzerywanie od 1993 i jest jednym z wiodących ubezpieczycieli majątkowych. Każdego roku spółka otacza ochroną ubezpieczeniową blisko 2 miliony Klientów.