Ubezpieczenie szkolne NNW

 

Wybierz ubezpieczenie szkolne od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
w wariancie dopasowanym do Twoich potrzeb


Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie każdego wariantu!

Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insruance Group z dnia 25.03.2022 wraz z postanowieniami dodatkowymi do OWU.
 

RODZAJ ŚWIADCZENIA WARIANT A WARIANT B WARIANT C WARIANT D WARIANT E
1 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 32000 40000 50000 80000 160000
(łącznie ze świadczeniem wskazanym w punkcie 2)
2 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym zawał serca i udar mózgu) 16000 20000 25000 40000 80000
3 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – Opcja D1 26000 30000 35000 50000 90000
4 Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW 1600 2000 2500 4000 8000
5 Uszczerbek w wyniku NW (1% SU za uszczerbek na zdrowiu od 1% do 15%) 160 200 250 400 800
6 Uszczerbek w wyniku NW (1,5% SU za uszczerbek na zdrowiu powyżej 15%) 240 300 375 600 1200
7 100% Uszczerbek w wyniku NW (150% SU) 24000 30000 37500 60000 120000
8 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (świadczenie jednorazowe) 160 200 250 400 800
9 Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (świadczenie jednorazowe) 160 200 250 400 800
10 Uszkodzenie ciała w wyniku NW, które nie pozostawiło uszczerbku na zdrowiu, a wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych (świadczenie jednorazowe) 160 200 250 400 500
11 Oparzenia w wyniku NNW (II, III i IV stopnia) – Opcja D2 II - 200 zł, III - 600 zł, IV - 1 000 zł zł
12 Odmrożenia (II, III i IV stopnia) – Opcja D3 II - 200 zł, III - 600 zł, IV - 1 000 zł zł
13 Pogryzienie przez psa (świadczenie jednorazowe) 160 200 250 400 800
14 Pokąsanie, ukąszenie (świadczenie jednorazowe) 320 400 500 800 1600
15 Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy (jednorazowe świadczenie) 3200 4000 5000 8000 16000
16 Rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca – Opcja D12 1000 1000 1000 1000 1000
17 Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem (jednorazowe świadczenie) 800 1000 1250 2000 4000
18 Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) 800 1000 1250 2000 4000
19 Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy – Opcja D20 do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł
20 Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 4 800 zł do 6 000 zł do 7 500 zł do 12 000 zł do 24 000 zł
21 Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 4 800 zł do 6 000 zł do 7 500 zł do 12 000 zł do 24 000 zł
22 Koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 200 zł do 200 zł do 200 zł do 200 zł do 200 zł
23 Koszty zakupu leków w wyniku NW – Opcja D18 do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł
24 Pobyt w szpitalu w wyniku NW – Opcja D4 - świadczenie płatne od 1 dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu, max. do 95 dni) 75 zł/dzień (od 1 do 10 dnia)
50 zł/dzień (od 11 do 95 dnia)
150 zł/dzień (od 1 do 10 dnia) 100 zł/dzień (od 11 do 95 dnia)
25 Pobyt w szpitalu w wyniku choroby – Opcja D5 - świadczenie płatne od 2 dnia pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu, max. do 100 dni 50 zł/dzień (od 2 do 100 dnia) 100 zł/dzień (od 2 do 100 dnia)
26 Poważne Choroby – Opcja D6 – 14 jednostek chorobowych 1000 1000 1000 1000 1000
27 Koszty leczenia w wyniku NW - w tym podlimit na rehabilitację do 1 000 zł – Opcja D10 do 3 000 zł do 3 000 zł do 3 000 zł do 4 500 zł do 6 000 zł
28 Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW – Opcja D13 do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
29 Assistance EDU PLUS - indywidualne korepetycje, pomoc medyczna i rehabilitacyjna – Opcja D15 do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł
30 Hejt Stop- pomoc informatyczna, psychologiczna i prawna do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł
  SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ Z WYCZYNOWYM UPRAWIANIEM SPORTU
(Z KODEM PROMOCJI)
37 zł 44 zł 51 zł 74,00 zł 133 zł

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 25 marca 2022 r. dostępnych na stronie interrisk.pl.

Tu jest miejsce na kod promocji
 
Analiza potrzeb klienta
    Czy chcesz przeprowadzenia analizy potrzeb klienta (APK)?
Jeżeli odpowiesz TAK, to w następnym kroku będziesz musiał odpowiedzieć na kilka pytań.
Odpowiadając NIE potwierdzasz, że jesteś świadomy, iż ta decyzja ogranicza możliwość oceny przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group czy zawierana umowa odpowiada Twoim potrzebom i wymaganiom w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.
Wybrany wariant ubezpieczenia
    Wybrany wariant można zmienić na późniejszym etapie  
 

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Chcesz bez niepotrzebnego stresu przystąpić do ubezpieczenia?
Kliknij w poniższy przycisk aby obejrzeć 4-minutowy film instruktażowy.

 

Obejrzyj film  

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

Ubezpieczonym w ramach tej oferty może być osoba fizyczna w wieku do lat 25, spełniająca definicję Dziecko zgodnie z definicją OWU
zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S. A. VIG z dn. 25 marca 2022

Ceny/Składki/Opłaty promocyjne

Składki we wszystkich wariantach są promocyjne dla ubezpieczeń zawieranych na portalu Centrum Polis.
ubezpieczenia.centrumpolis.pl/Sklep/Szkolne

Przystąpienie i okres ubezpieczenia

Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową przez TU InterRisk jest przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki. Ubezpieczenie zawierane jest na 12 miesięcy, a ubezpieczeni objęci są ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków 24 godziny na dobę.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Ubezpieczenie zawarte jest w Opcji Podstawowej z bardzo szeroką tabelą uszczerbków. Wszystkie warianty obejmują wyczynowe uprawianie sportu.

Kontakt z Centrum Polis

 

Centrum Polis Sp. z o.o.

ul. Poznańska 74B/1, 62-510 Konin
 

Telefon: +48 63 220 20 80

dostępny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Faks: +48 63 22 20 21

E-mail:  sklep@centrumpolis.pl

Więcej ... 

Obsługa ubezpieczenia

Obsługę tego ubezpieczenia prowadzi Centrum Polis. Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą specjalizującą się w kompleksowym doradztwie oraz obsłudze ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolnych, zdrowotnych, turystycznych, a także ubezpieczeń na życie. Ofertę kierujemy zarówno dla Klientów Indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

Więcej ubezpieczeń ...  

Realizacja ubezpieczenia

Ochronę ubezpieczeniową zapewnie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. InterRisk działa na polskim rynku nieprzerywanie od 1993 i jest jednym z wiodących ubezpieczycieli majątkowych. Każdego roku spółka otacza ochroną ubezpieczeniową blisko 2 miliony Klientów.