Ubezpieczenie szkolne NNW

 

Wybierz ubezpieczenie szkolne od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
w wariancie dopasowanym do Twoich potrzeb


Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie każdego wariantu!

Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insruance Group z dnia 25.03.2022 wraz z postanowieniami dodatkowymi do OWU.
 

RODZAJ ŚWIADCZENIA WARIANT A WARIANT B WARIANT C WARIANT D WARIANT E
1 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 32000 40000 50000 80000 160000
(łącznie ze świadczeniem wskazanym w punkcie 2)
2 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym zawał serca i udar mózgu) 16000 20000 25000 40000 80000
3 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – Opcja D1 26000 30000 35000 50000 90000
4 Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW 1600 2000 2500 4000 8000
5 Uszczerbek w wyniku NW (1% SU za uszczerbek na zdrowiu od 1% do 15%) 160 200 250 400 800
6 Uszczerbek w wyniku NW (1,5% SU za uszczerbek na zdrowiu powyżej 15%) 240 300 375 600 1200
7 100% Uszczerbek w wyniku NW (150% SU) 24000 30000 37500 60000 120000
8 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (świadczenie jednorazowe) 160 200 250 400 800
9 Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (świadczenie jednorazowe) 160 200 250 400 800
10 Uszkodzenie ciała w wyniku NW, które nie pozostawiło uszczerbku na zdrowiu, a wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych (świadczenie jednorazowe) 160 200 250 400 500
11 Oparzenia w wyniku NNW (II, III i IV stopnia) – Opcja D2 II - 200 zł, III - 600 zł, IV - 1 000 zł zł
12 Odmrożenia (II, III i IV stopnia) – Opcja D3 II - 200 zł, III - 600 zł, IV - 1 000 zł zł
13 Pogryzienie przez psa (świadczenie jednorazowe) 160 200 250 400 800
14 Pokąsanie, ukąszenie (świadczenie jednorazowe) 320 400 500 800 1600
15 Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy (jednorazowe świadczenie) 3200 4000 5000 8000 16000
16 Rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca – Opcja D12 1000 1000 1000 1000 1000
17 Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem (jednorazowe świadczenie) 800 1000 1250 2000 4000
18 Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) 800 1000 1250 2000 4000
19 Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy – Opcja D20 do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł
20 Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 4 800 zł do 6 000 zł do 7 500 zł do 12 000 zł do 24 000 zł
21 Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 4 800 zł do 6 000 zł do 7 500 zł do 12 000 zł do 24 000 zł
22 Koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 200 zł do 200 zł do 200 zł do 200 zł do 200 zł
23 Koszty zakupu leków w wyniku NW – Opcja D18 do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł
24 Pobyt w szpitalu w wyniku NW – Opcja D4 - świadczenie płatne od 1 dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu, max. do 95 dni) 75 zł/dzień (od 1 do 10 dnia)
50 zł/dzień (od 11 do 95 dnia)
150 zł/dzień (od 1 do 10 dnia) 100 zł/dzień (od 11 do 95 dnia)
25 Pobyt w szpitalu w wyniku choroby – Opcja D5 - świadczenie płatne od 2 dnia pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu, max. do 100 dni 50 zł/dzień (od 2 do 100 dnia) 100 zł/dzień (od 2 do 100 dnia)
26 Poważne Choroby – Opcja D6 – 14 jednostek chorobowych 1000 1000 1000 1000 1000
27 Koszty leczenia w wyniku NW - w tym podlimit na rehabilitację do 1 000 zł – Opcja D10 do 3 000 zł do 3 000 zł do 3 000 zł do 4 500 zł do 6 000 zł
28 Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW – Opcja D13 do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
29 Assistance EDU PLUS - indywidualne korepetycje, pomoc medyczna i rehabilitacyjna – Opcja D15 do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł
30 Hejt Stop- pomoc informatyczna, psychologiczna i prawna do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł
  SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ Z WYCZYNOWYM UPRAWIANIEM SPORTU
(Z KODEM PROMOCJI)
37 zł 44 zł 51 zł 74,00 zł 133 zł

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 25 marca 2022 r. dostępnych na stronie interrisk.pl.

Sprzedaż ubezpieczenia na rok szkolny 2022/2023 została zakończona.


Nowa oferta wkrótce!

Oferty wielu Towarzystw   +   szybkie porównywanie ofert   =   Centrum Polis