Ubezpieczenie szkolne NNW

 

Wybierz ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
i
Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym
w wariancie dopasowanym do Twoich potrzeb

Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 wraz z postanowieniami dodatkowymi do OWU oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym zatwierdzonych uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insruance Group z dnia 03.03.2020.

 

Rodzaj świadczenia Wariant I
SU 20 000
Wariant II
SU 30 000
Wariant III
SU 40 000
Wariant IV
SU 50 000
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW (łącznie ze świadczeniem za zgon w NW – suma wypłat)) 40 000 zł 60 000 zł 80 000 zł 100 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego - Opcja D1 (łącznie ze świadczeniem za zgon w NW – suma wypłat) 30 000 zł 50 000 zł 60 000 zł 80 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udar mózgu 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNW ZA KAŻDY 1% USZCZERBKU 200 zł za 1% 300 zł za 1% 400 zł za 1% 500 zł za 1%
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30% do 6 000 zł do 9 000 zł do 12 000 zł do 15 000 zł
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% do 6 000 zł do 9 000 zł do 12 000 zł do 15 000 zł
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe świadczenie 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW – jednorazowe świadczenie 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy - świadczenie jednorazowe 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł 10 000 zł
Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie NW - w wyniku którego konieczny był co najmniej 3 dniowy pobyt w szpitalu 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Opcja D2 do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
Odmrożenia - Opcja D3 do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem – świadczenie jednorazowe 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 2 500 zł
Rozpoznanie u ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) - świadczenie jednorazowe 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 2 500 zł
Z tytułu uszkodzeń ciała w następstwie NW, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych 1% SU 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł
Pogryzienie przez psa – jednorazowe świadczenie – 1% sumy ubezpieczenia 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł
Pokąsanie, ukąszenie – jednorazowe świadczenie 2% sumy ubezpieczenia - warunek co najmniej 2 dniowy pobyt w szpitalu 400 zł 600 zł 800 zł 1000 zł
Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów w związku z NW podczas zajęć lekcyjnych do wysokości 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Opcja D4 (świadczenie od 1 dnia pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu do 100 dni) 75 zł/dzień (od 1 do 10 dnia) i 50 zł/dzień (od 11 do 100 dnia)
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - Opcja D5 (świadczenie od 2 dnia pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu do 100 dni) 75 zł/dzień (od 1 do 10 dnia) i 50 zł/dzień (od 11 do 100 dnia)
Pakiet Kleszcz i rozpoznanie Boreliozy – Opcja D20 do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł
Poważne choroby – Opcja D6 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł
Koszty Leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Opcja D10 - Podlimit na rehabilitację 1 000 zł do 3 000 zł do 3 000 zł do 3 000 zł do 3 000 zł
Koszty Leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Opcja D13 do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 1000 zł
Rozszerzenie zakresu o wyczynowe uprawianie sportu w zakresie bez dopłaty !!!
SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ - ZA NNW - z kodem promocji 37,00 zł 50,00 zł 63,00 zł 75,00 zł

OC W ŻYCIU PRYWATNYM
 
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
Rozszerzenie o OC w związku z odbywaniem praktyk 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
Rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia TAK TAK TAK TAK
Składka dodatkowa za ubezpieczenie OC w życiu prywatnym 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł
ŁĄCZNA SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ – ZA NNW i OC - z kodem promocji 52,00 zł 65,00 zł 78,00 zł 90,00 zł

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 03 marca 2020 r. dostępnych na stronie interrisk.pl.

Tu jest miejsce na kod promocji
 
Wybrany wariant ubezpieczenia
    Wybrany wariant można zmienić na późniejszym etapie  
 

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Chcesz bez niepotrzebnego stresu przystąpić do ubezpieczenia?
Kliknij w poniższy przycisk aby obejrzeć 4-minutowy film instruktażowy.

 

Obejrzyj film  

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

Ubezpieczonym w ramach tej oferty może być osoba fizyczna w wieku do lat 65, spełniająca definicję Ubezpieczonego zgodnie z definicją OWU
zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S. A. VIG z dn. 3 marca 2020

Ceny/Składki/Opłaty promocyjne

Składki we wszystkich wariantach są promocyjne dla ubezpieczeń zawieranych na portalu Centrum Polis.
bezpieczenia.centrumpolis.pl/Sklep/Szkolne

Przystąpienie i okres ubezpieczenia

Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową przez TU InterRisk jest przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki. Ubezpieczenie zawierane jest na 12 miesięcy, a ubezpieczeni objęci są ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków 24 godziny na dobę.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Ubezpieczenie zawarte jest w Opcji Podstawowej z bardzo szeroką tabelą uszczerbków. Wszystkie warianty obejmują wyczynowe uprawianie sportu.

Kontakt z Centrum Polis

 

Centrum Polis Sp. z o.o.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 32A, 62-510 Konin

Telefon: +48 63 220 20 80

dostępny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Faks: +48 63 22 20 21

E-mail:  sklep@centrumpolis.pl

Więcej ... 

Obsługa ubezpieczenia

Obsługę tego ubezpieczenia prowadzi Centrum Polis. Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą specjalizującą się w kompleksowym doradztwie oraz obsłudze ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolnych, zdrowotnych, turystycznych, a także ubezpieczeń na życie. Ofertę kierujemy zarówno dla Klientów Indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

Więcej ubezpieczeń ...  

Realizacja ubezpieczenia

Ochronę ubezpieczeniową zapewnie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. InterRisk działa na polskim rynku nieprzerywanie od 1993 i jest jednym z wiodących ubezpieczycieli majątkowych. Każdego roku spółka otacza ochroną ubezpieczeniową blisko 2 miliony Klientów.